InstrumentyDete.pl

Historia instrumentów dętych

Korzenie instrumentów dętych sięgają okresu prehistorii. Tworzono wówczas urządzenia mające na celu wzmocnienie głosu ludzkiego. Rozpoczynano od przykładania dłoni do ust, wkrótce jednak zaczęto wykorzystywać gałęzie, muszle i rogi zwierzęce, które dały początek instrumentom blaszanym. Z czasem rogi wyposażone zostały w metalowe ustniki. Najstarszym odnalezionym modelem instrumentu blaszanego była trąba ze srebra i brązu złożona w grobowcach Tutenchamona. Rogi wykorzystywano do wydawania komend, jako ostrzeżenie przed nadchodzącym niebezpieczeństwem, a wkrótce znalazły także zastosowanie w militarnej gali. Momentem przełomowym w rozwoju instrumentów dętych blaszanych był rok 1813 – wówczas wynaleziono wentyle. Dzięki dodaniu do konstrukcji krąglików, uzyskano zwielokrotnienie powstałych dźwięków podstawowych.